Voditelji

Jure Leskur

Ivana Žanetić Leskur

Barbara Ćukušić

Gabrijela Bešker

voditelji Pk Lambada

Jure Leskur i Ivana Žanetić Leskur

jure i ivana pk lambada

- Jure Leskur i Ivana Žanetić Leskur su plesni voditelji i osnivači plesnog kluba Lambada. Članovi su Hrvatskog sportskog plesnog saveza i reprezentativci Republike Hrvatske u latinsko - američkim plesovima te polufinalisti svijeta u Professional Division showdance latin disciplini.

- aktivno se natječu u latinsko – američkim i standardnim plesovima

- kao plesni par zajedno se natječu od 2012. godine i do sada su sudjelovali na natjecanjima u Hrvatskoj, BiH, Sloveniji, Srbiji, Mađarskoj, Slovačkoj i Rusiji.

- pohađaju satove plesa kod svjetskih priznatih trenera i plesača te sudjeluju na sportskim pripremama i kampovima u Hrvatskoj i inozemstvu

- osim u latinsko - američkim i standardnim plesovima, svoje znanje nadograđuju i u drugim plesnim stilovima

- organizatori najvećeg plesnog natjecanja u Splitu - Dalmatian Dance Trophy, ex. Split dance open

- kao plesni par nastupali su na Splitskom festivalu 2012. i 2013. godine, humanitarnim akcijama, sajmovima vjenčanja i drugim manifestacijama te snimili spotove s klapom sv. Florijan, TS Pleter, Cambi Split i drugima

Jure Leskur

Jure Leskur

- aktivni natjecatelj u WDSF Professional Division, reprezentativac RH u latinsko - američkim plesovima, plesni učitelj sportskog i rekreativnog plesa s više godina aktivnog rada u plesnim klubovima u Splitu i Zagrebu

- plesnu karijeru započeo je sa 7 godina u splitskim plesnim školama u kojima je ubrzo postigao zapažene rezultate na državnom nivou. Pobjednik je Kupa Republike Hrvatske u latinsko-američkim i standardim plesovima

- u natjecateljskoj plesnoj karijeri sudjelovao je na približno 150 natjecanja u Hrvatskoj i inozemstvu

Ivana Žanetić Leskur

Ivana Žanetić Leskur

- aktivna natjecateljica u WDSF Professional Division, reprezentativka RH u latinsko - američkim plesovima, voditeljica sportskog i rekreativnog plesa te licencirana Zumba fitness, kids i kids junior instruktorica

- u nižim razredima osnovne škole trenirala je plivanje i gimnastiku

- nastupala je u show grupama jazz dance-a, reggaeton-a i salse

- ljubav prema latinsko - američkim i standardnim plesovima je uvijek bila prisutna te je, pronalaskom plesnog partnera, u srednjoj školi počela natjecateljska karijera u kojoj je do danas sudjelovala na približno 100 natjecanja u Hrvatskoj i inozemstvu.

Barbara Ćukušić

Barbara Ćukušić

- aktivna natjecateljica u latinsko-američkim i standardnim plesovima, licencirana Zumba fitness, Zumba kids i Zumba kids junior instruktorica

- u nižim razredima osnovne škole bavila se hip hopom i gimnastikom u natjecateljskom smislu

- od 2014. godine počinje se baviti latinsko američkim i standardnim plesovima te nastupa i natječe se u formacijama. Pronalaskom plesnog partnera počinje s natjecanjima u paru.

- na državnom prvenstvu u latinsko - američkim plesovima 2021. godine u grupi Latin ladies ostvarila je 2. mjesto u kategoriji Odrasli

- završivši Rani i predškolski odgoj na Filozofskom fakultetu dodatno je osposobljena za rad s najmlađim uzrastima

- od 2017. godine radi u Plesnom klubu Lambada kao voditeljica dječjih grupa, a kasnije i odraslih Zumba fitness grupa.

Gabrijela Bešker

Gabrijela Bešker

- aktivna natjecateljica u latinsko-američkim plesovima

- u nižim razredima osnovne škole počinje se baviti hip hop-om i latinsko - američkim plesovima

- 2015. godine postala je državna prvakinja Bosne i Hercegovine u latinsko - američkim plesovima u kategoriji Starija mladež

- od 2017. godine pleše društvene plesove; salsu, bachatu i kizombu

- dolaskom na fakultet u Split vraća se u sportski ples i postaje državna viceprvakinja u latinsko - američkim plesovima 2020. godine u Samoboru i državna prvakinja 2021. godine u Koprivnici u kategoriji Odrasli

- na državnom prvenstvu u latinsko - američkim plesovima 2021. godine u grupi Latin ladies ostvarila je 2. mjesto u kategoriji Odrasli

- završava treću godinu Kineziološkog fakulteta, smijer Kondicijska priprema sportaša

- od 2020. godine radi u Plesnom klubu Lambada kao voditeljica dječjih grupa